Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprawozdania Zarządu Miejskiego miasta Olsztyna do Biura Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej z 1945 r. Źródła do dziejów administracji polskiej na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej

Creator:

Syrwid, Robert

ORCID:

0000-0001-7090-0352

Subject and Keywords:

regionalizm ; region ; Śląsk ; Polska ; Czechy ; Niemcy ; czasopismo regionalne ; czasopismo historyczne

Abstract:

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny ; click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red. ; Kołodziej, Robert. Red. ; Kucharski, Wojciech. Red. ; Urbaniak, Miron. Red.

Detailed Type:

czasopisma online

Identifier:

e-ISSN 2658-2082

DOI:

doi:10.34616/skhs.2019.3.129.148

Language:

pol ; eng

Access rights:

Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0) ; click here to follow the link

Rights holder:

University of Wroclaw ; Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

MZ