Object

Title: Konstytucyjne podstawy organizacji i funkcjonowania sądownictwa w Finlandii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konstytucyjne podstawy organizacji i funkcjonowania sądownictwa w Finlandii

Alternative title:

Constitutional foundations of the organization and functioning of the judiciary in Finland

Creator:

Serzhanova, Viktoria

ORCID:

0000-0002-8824-7192

Subject and Keywords:

independent courts and judges   Constitution of Finland 1999  
niezależne sądy   niezawiśli sędziowie   ustawa zasadnicza Finlandii z 1999 roku

Abstract:

Nowadays, the autonomy of courts and independence of judges are the fundamental attributes of justice in a democratic legal state. On the grounds of the constitutional system of Finland, the Basic Law of 1999 creates a dualistic judicial system of common and administrative courts. The purpose of this study is to subject the provisions of the Finnish Basic Law creating the constitutional basis of the organisation and functioning of the common judiciary in Finland to legal analysis, which allows us to make a conclusion, that courts act as objective and impartial bodies, making decisions relatively uniform in similar cases. In their rulings they are independent and are not subject to state control in the field of the judiciary. Court judgments are the final measure guaranteeing the parties ̓ respect of their rights in relations with the state.  

Współcześnie niezależność sądów i niezawisłość sędziów stanowią podstawowe atrybuty wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym. Na gruncie systemu konstytucyjnego Finlandii ustawa zasadnicza z 1999 roku tworzy dualistyczny ustrój sądownictwa, składający się z sądów powszechnych i administracyjnych. Celem niniejszego opracowania jest poddanie przepisów finlandzkiej ustawy zasadniczej, będącej konstytucyjną podstawą organizacji i funkcjonowania sądownictwa powszechnego w Finlandii, analizie prawnej, która pozwoli na wysunięcie wniosku, że sądy działają jako obiektywne i bezstronne organy wydające wyroki stosunkowo jednolite w podobnych sprawach. W swoich orzeczeniach są one niezawisłe i nie podlegają kontroli państwa w zakresie orzekania. Orzeczenia sądowe są ostatecznym środkiem gwarantującym stronom poszanowanie ich praw w stosunkach z państwem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115924   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.121.18

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 245-255

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Sep 24, 2020

Number of object content hits:

134

Number of object content views in PDF format

138

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127055

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information