Obiekt

Tytuł: Udzielenie pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia dotyczącego funkcjonowania szpitali

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Udzielenie pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia dotyczącego funkcjonowania szpitali

Tytuł odmienny:

The mutual financial support between units of local authorities on the performance of activities regarding functionality of hospitals

Twórca:

Gonet, Wojciech

ORCID:

0000-0003-0066-706X

Temat i słowa kluczowe:

health protection   hospital   financial assistance   local government   municipal companies  
ochrona zdrowia   szpitale   pomoc finansowa   samorząd terytorialny   spółki komunalne

Abstrakt:

Any level of local government can be the founding body for a hospital. The public task concerning health care, that the hospital implements, exceeds the territory of a given local government unit and is directed to an undefined circle of beneficiaries. In hospitals, there may appear financial issues, difficult to overcome by a single local government unit. The aim of the article is to examine whether local government units, directly or indirectly, i.e. through entities dependent on them, can mutually support each other in solving financial difficulties of hospitals. The paper uses the dogmatic method of analysing the legal provisions concerning the operation of local government units, municipal companies, and independent public healthcare institutions.  

Organem założycielskim szpitala może być każdy szczebel samorządu terytorialnego. Zadanie publiczne dotyczące ochrony zdrowia realizowane przez szpital zakresem terytorialnym wykracza poza obszar danej jednostki samorządu terytorialnego i skierowane jest do nieokreślonego kręgu beneficjentów. W szpitalach mogą wystąpić kwestie finansowe trudne do rozwiązania przez pojedynczą jednostkę samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest zbadanie, czy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio lub pośrednio, to jest przed podmioty od nich zależne, mogą się wzajemnie wspierać w rozwiązywaniu trudności finansowych szpitali. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatyczną analizy przepisów prawa dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115923   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.121.17

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 225-244

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 lip 2023

Data dodania obiektu:

24 wrz 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

606

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

610

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127054

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji