Object

Title: Udzielenie pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia dotyczącego funkcjonowania szpitali

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Udzielenie pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia dotyczącego funkcjonowania szpitali

Alternative title:

The mutual financial support between units of local authorities on the performance of activities regarding functionality of hospitals

Creator:

Gonet, Wojciech

ORCID:

0000-0003-0066-706X

Subject and Keywords:

health protection   hospital   financial assistance   local government   municipal companies  
ochrona zdrowia   szpitale   pomoc finansowa   samorząd terytorialny   spółki komunalne

Abstract:

Any level of local government can be the founding body for a hospital. The public task concerning health care, that the hospital implements, exceeds the territory of a given local government unit and is directed to an undefined circle of beneficiaries. In hospitals, there may appear financial issues, difficult to overcome by a single local government unit. The aim of the article is to examine whether local government units, directly or indirectly, i.e. through entities dependent on them, can mutually support each other in solving financial difficulties of hospitals. The paper uses the dogmatic method of analysing the legal provisions concerning the operation of local government units, municipal companies, and independent public healthcare institutions.  

Organem założycielskim szpitala może być każdy szczebel samorządu terytorialnego. Zadanie publiczne dotyczące ochrony zdrowia realizowane przez szpital zakresem terytorialnym wykracza poza obszar danej jednostki samorządu terytorialnego i skierowane jest do nieokreślonego kręgu beneficjentów. W szpitalach mogą wystąpić kwestie finansowe trudne do rozwiązania przez pojedynczą jednostkę samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest zbadanie, czy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio lub pośrednio, to jest przed podmioty od nich zależne, mogą się wzajemnie wspierać w rozwiązywaniu trudności finansowych szpitali. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatyczną analizy przepisów prawa dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115923   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.121.17

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 225-244

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Sep 24, 2020

Number of object content hits:

607

Number of object content views in PDF format

611

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127054

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information