Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Udzielenie pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia dotyczącego funkcjonowania szpitali

Creator:

Gonet, Wojciech

ORCID:

0000-0003-0066-706X

Subject and Keywords:

ochrona zdrowia   szpitale   pomoc finansowa   samorząd terytorialny   spółki komunalne

Abstract:

Organem założycielskim szpitala może być każdy szczebel samorządu terytorialnego. Zadanie publiczne dotyczące ochrony zdrowia realizowane przez szpital zakresem terytorialnym wykracza poza obszar danej jednostki samorządu terytorialnego i skierowane jest do nieokreślonego kręgu beneficjentów. W szpitalach mogą wystąpić kwestie finansowe trudne do rozwiązania przez pojedynczą jednostkę samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest zbadanie, czy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio lub pośrednio, to jest przed podmioty od nich zależne, mogą się wzajemnie wspierać w rozwiązywaniu trudności finansowych szpitali. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatyczną analizy przepisów prawa dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.121.17

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 225-244

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm