Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawna ochrona życia prywatnego a ochrona informacji o sobie samym w Konstytucji RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego — wybrane aspekty

Creator:

Kuźmicka-Sulikowska, Joanna

ORCID:

0000-0001-8804-569X

Subject and Keywords:

prywatność   ochrona danych osobowych   inwigilacja   Trybunał Konstytucyjny   RODO

Abstract:

Zagwarantowanie prawidłowych mechanizmów ochrony prywatności i informacji o sobie samym jest jednym z największych wyzwań stojących obecnie przed ustawodawcą. Jest to szczególnie trudne zadanie ze względu na różne koncepcje na temat prywatności, aspektów życia, które należy uznać za intymne dla jednostki, oraz pytanie, gdzie leży granica pomiędzy ochroną prywatności a autonomią informacyjną. Praktyka stosowania prawa w tym wypadku znacznie odbiega od rzeczywistości, o czym można się przekonać, analizując orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Kwestia ta nabiera wyjątkowego znaczenia, kiedy prawo do prywatności bądź to dotyczy szczególnie wrażliwych dla jednostki informacji, bądź stoi w kontrze do innych dóbr prawnie chronionych. Z tego względu za zasadne uznałam przyjrzenie się bliżej orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ochrony prywatności i autonomii informacyjnej jednostki w kontekście informacji o jej stanie zdrowia, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również jawności działania organów władzy publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.121.16

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 207-223

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm