Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problem zgodności unormowań dotyczących przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej pracodawców z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

Creator:

Bisztyga, Andrzej

ORCID:

0000-0002-6579-9656

Subject and Keywords:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku   dokumentacja płacowa i osobowa pracowników   prawo do zabezpieczenia społecznego

Abstract:

Celem opracowania jest podjęcie dyskusji w zakresie konstytucyjności wybranych regulacji składających się na system przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej. Zagadnienie to ma istotne znaczenie nie tylko teoretyczne, lecz także praktyczne. W opracowaniu uwzględniono wytyczne wynikające z raportu Najwyższej Izby Kontroli oraz sformułowano postulaty zmian.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.121.15

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 185-205

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm