Object

Title: Obowiązek wniesienia wkładu pieniężnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością — wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Podleś, Marcin

ORCID:

0000-0002-4365-7569

Abstract:

Polskie prawo jednoznacznie stanowi, że wkłady do spółki z o.o. powinny być wnoszone przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki do rejestru przedsiębiorców, ale wyłączając od tego obowiązku spółki z o.o. zakładane w systemie teleinformatycznym ze względu na ich z reguły bardzo krótką fazę spółki w organizacji. Polskie prawo przewiduje również dotkliwe konsekwencje dla zarządu w razie złożenia nieprawdziwego oświadczenia w odniesieniu do wkładów wspólników. Zarząd narażony jest w takiej sytuacji na solidarną wraz ze spółką odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki za wszystkie zobowiązania spółki przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki. Nie zwalnia przy tym od tej odpowiedzialności następcze dokonanie wniesienia przez wspólników wkładów pieniężnych. Dodatkowo złożenie przez zarząd nieprawdziwego oświadczenia w zakresie wniesienia wkładów zostało zagrożone sankcją karną. Tymczasem w obrocie rozpowszechnione jest zjawisko dokonywania wpłat środków pieniężnych tytułem wkładów na rachunek bankowy spółki dopiero po zarejestrowaniu spółki i założeniu dla zarejestrowanej spółki rachunku bankowego. Z uwagi na brzmienie przepisów regulujących wnoszenie wkładów nie można utożsamiać samej możliwości wpływania przez zarząd na wspólników w celu wykorzystania na potrzeby spółki umówionych wkładów pieniężnych z wniesieniem tych wkładów do spółki, dopóki to wniesienie faktycznie nie nastąpi. W takiej sytuacji w ujęciu systemowym należałoby de lege ferenda postulować możliwość rozszerzenia także na spółki z o.o. zakładane w sposób tradycyjny rozwiązania w zakresie wnoszenia wkładów analogicznego do tego, jakie jest przewidziane dla spółek S24. Konsekwentnie egzekwowany wymóg wniesienia wkładów pieniężnych do spółki z o.o. w organizacji może bowiem stwarzać przeszkodę poważnie spowalniającą w praktyce czas założenia spółki z o.o., co jest niepożądane.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red ; Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115919 ; ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.121.13

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 155-164

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Date copyrighted:

2020

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Sep 24, 2020

Number of object content hits:

13

Number of object content views in PDF format

13

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127050

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information