Object

Title: Principles of transferring rights from shares in a joint-stock company. Separation of the provisions of the commercial companies code from the Civil Code in the era of dematerialisation of securities ; Zasady przenoszenia praw z akcji w spółce akcyjnej. Odrębność regulacji kodeksu spółek handlowych względem kodeksu cywilnego w dobie dematerializacji papierów wartościowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Principles of transferring rights from shares in a joint-stock company. Separation of the provisions of the commercial companies code from the Civil Code in the era of dematerialisation of securities  
Zasady przenoszenia praw z akcji w spółce akcyjnej. Odrębność regulacji kodeksu spółek handlowych względem kodeksu cywilnego w dobie dematerializacji papierów wartościowych

Creator:

Wyrzykowski, Wojciech

ORCID:

0000-0002-2948-2176

Subject and Keywords:

shares   stock register   transfer   securities  
akcje   rejestr akcji   przelew (finanse)   papiery wartościowe

Abstract:

The regulation regarding shares contained in the provisions of the Commercial Companies Code raised a number of interpretative doubts in Polish economic practice. Most of them result from the duality of transferring rights from registered shares and bearer shares, as well as from the determination of the legal nature of the entry in the share register and the application of securities regulations in the Civil Code to matters not covered by the provisions of the Commercial Companies Code. On 30th August 2019, the legislator made a fundamental change to the provisions based on the dematerialisation of shares. According to the new wording of Art. 328 § 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, the shares are not in the form of adocument. The adopted act amending the act — the Code of Commercial Companies and certain other acts therefore provides for the obligatory dematerialisation of shares and the creation of aregister of shareholders, the purpose of which is to replace the existing institution in the form of ashare book. At the same time, for reasons not fully known, the division of shares into registered and bearer shares was continued. The purpose of the regulation is also to standardise the regime for the transfer of rights from shares, which is to be based on assumptions analogous to those regarding the transfer of rights from securities regulated in the Act on trading in financial instruments. Consequently, the application of a number of provisions regarding the transfer of rights contained in the Civil Code will be excluded.For the above reasons, the basic question arises whether the provisions of the Commercial Companies Code from 1st January 2021, i.e. from the planned entry into force of the new regulation, will constitute a complete regulation and in its nature separate from the provisions of the Civil Code regarding securities. This study attempts to determine the above dependence. The first part of the study also presents the rules for transferring rights from shares based on still applicable provisions, the purpose of which is to show the complexity of issues and the consequences of introduced changes, as well as interpretative problems that may arise. Of course, it should be noted that the framework of the study does not allow consideration of all aspects of the research topic.  
Ustawodawca 30 sierpnia 2019 roku dokonał zasadniczej zmiany przepisów kodeksu spó- łek handlowych w odniesieniu do akcji oraz zasad przenoszenia z nich praw w spółce akcyjnej. Nowo wprowadzone przepisy, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku, przewidują bowiem obligatoryjność dematerializacji akcji oraz utworzenie rejestru akcjonariuszy, którego celem jest zastąpienie księgi akcyjnej. Zamiarem ustawodawcy było również dokonanie ujednolicenia reżimu przenoszenia praw z akcji imiennych i na okaziciela, który ma się opierać na założeniach analogicznych do tych dotyczących przenoszenia praw z papierów wartościowych regulowanych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy uchwalonych przepisów i mogących pojawiać się na tle ich stosowania wątpliwości interpretacyjnych. Celem dokonanej analizy było także określenie, czy uchwalone przepisy wprowadzające nowe zasady przenoszenia praw z akcji w kodeksie spółek handlowych mają charakter zupełny i odrębny względem przepisów kodeksu cywilnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115916

DOI:

10.19195/0137-1134.121.10

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 123-132

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Sep 24, 2020

Number of object content hits:

28

Number of object content views in PDF format

28

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127047

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information