Object

Title: The dualistic concept of private law and commercial agreements — comments in the context of the consignment agreement ; Dualistyczna koncepcja prawa prywatnego a umowy handlowe — uwagi na przykładzie umowy komisu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The dualistic concept of private law and commercial agreements — comments in the context of the consignment agreement  
Dualistyczna koncepcja prawa prywatnego a umowy handlowe — uwagi na przykładzie umowy komisu

Creator:

Wójtowicz, Ewa

ORCID:

0000-0003-2272-1442

Subject and Keywords:

entrepreneur   commercial law   consignment agreement   Commercial Code   commercial contracts  
przedsiębiorca   prawo handlowe   umowa komisu   kodeks handlowy   umowy handlowe

Abstract:

Currently commercial contracts are not a normative category, unlike under the regulations of the Commercial Code. However, they are distinguished in the doctrine of civil law. The consignment contract as a commercial contract is regulated in the Civil Code in accordance with the concept of monism of private law. A return to dualism would require taking into account the current state oftrade, its diversity, and the existence of consumer contracts.  
Umowy handlowe nie są obecnie kategorią normatywną w przeciwieństwie do regulacji kodeksu handlowego, wyróżniane są jednak w doktrynie. Umowa komisu jako umowa handlowa jest regulowana w kodeksie cywilnym zgodnie z koncepcją monizmu prawa prywatnego. Powrót do dualizmu wymagałby uwzględnienia obecnego stanu obrotu handlowego, jego zróżnicowania oraz występowania umów konsu

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115915

DOI:

10.19195/0137-1134.121.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 109-122

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Sep 24, 2020

Number of object content hits:

22

Number of object content views in PDF format

22

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127046

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information