Obiekt

Tytuł: Why it is worth returning to the concept of institutional distinctiveness of commercial law? ; Dlaczego warto wrócić do koncepcji instytucjonalnej odrębności prawa handlowego?

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Why it is worth returning to the concept of institutional distinctiveness of commercial law?  
Dlaczego warto wrócić do koncepcji instytucjonalnej odrębności prawa handlowego?

Autor:

Sołtys, Bogusław

ORCID:

0000-0002-8359-7732

Temat i słowa kluczowe:

commercial law reform   monistic and dualistic concept of the private-law relations regulation   commercial law codification   stimulating entrepreneurship and development of the economy   safety and integrity of commercial transactions   implementing social market economy and other constitutional values  
reforma prawa handlowego   monistyczna i dualistyczna koncepcja regulacji stosunków prywatnoprawnych   kodyfikacja prawa handlowego   stymulowanie przedsiębiorczości i rozwój gospodarki   bezpieczeństwo i uczciwość obrotu gospodarczego   urzeczywistnianie społecznej gospodarki rynkowej i innych konstytucyjnych wartości

Abstrakt:

The article tries to find answers to why we need to return to the dualistic concept of private-law relations regulation while reforming commercial law. It states that commercial law reform is necessary not only to intensify entrepreneurship and ensuring the efficacy of economical processes, but also to implement a social market economy and other constitutional values. Aproperly and significantly functioning economy is a base of welfare and a fundament as well as a measurement of the level of rights and freedoms realisation. The monistic concept of regulating the private-law relations adopted by the legislator in the beginning of the socio-economic transformation, currently does not bring satisfying results in the conditions of the globalized economy, which uses large-scale modern digital technologies. To achieve the above-mentioned goals, the most suitable solution is the dualistic concept, assuming the institutional distinctiveness of commercial law. There is a wide spectrum of arguments prompting areevaluation of the idea of implementing a commercial code to the applicable legal order, as an optimal tool for developing commercial relations.  
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego przy reformowaniu prawa handlowego należy wrócić do dualistycznej koncepcji regulacji stosunków prywatnoprawnych. Stwierdzono w nim, że reforma prawa handlowego jest konieczna nie tylko w celu intensyfikacji przedsiębiorczości oraz zapewnienia efektywności procesów gospodarczych, lecz także urzeczywistnienia społecznej gospodarki rynkowej i innych konstytucyjnych wartości. Prawidłowo i wydatnie funkcjonująca gospodarka jest podstawą dobrobytu oraz miernikiem poziomu realizacji różnych praw i wolności. Monistyczna koncepcja regulacji stosunków prywatnoprawnych, którą ustawodawca przyjął w początkowym okresie dokonywania przemian społeczno-gospodarczych, współcześnie nie przynosi zadowalających rezultatów w warunkach gospodarki zglobalizowanej i wykorzystującej na dużą skalę nowoczesne technologie cyfrowe. Do osiągnięcia wymienionych celów znacznie bardziej nadaje się koncepcja dualistyczna zakładająca instytucjonalną odrębność prawa handlowego. Istnieje mnóstwo różnych argumentów skłaniających do rozważenia ponownego wprowadzenia do obowiązującego porządku prawnego kodeksu handlowego jako optymalnego narzędzia kształtowania stosunków prawnohandlowych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115912

DOI:

10.19195/0137-1134.121.6

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

eng   pol

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 69-83

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 kwi 2021

Data dodania obiektu:

24 wrz 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

10

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

10

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127043

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji