Object

Title: Journal of Adam Loga’s travels (1800–1831) from Leszno to Bonn in 1820. The dreams and perception of the world and Germany by a young Pole and tragic insurgent of 1831 ; Dziennik podróży Adama Logi (1800–1831) z Leszna do Bonn 1820 roku. O marzeniach oraz postrzeganiu świata i Niemców przez młodego Polaka, tragicznego powstańca 1831 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Journal of Adam Loga’s travels (1800–1831) from Leszno to Bonn in 1820. The dreams and perception of the world and Germany by a young Pole and tragic insurgent of 1831  
Dziennik podróży Adama Logi (1800–1831) z Leszna do Bonn 1820 roku. O marzeniach oraz postrzeganiu świata i Niemców przez młodego Polaka, tragicznego powstańca 1831 roku

Creator:

Rolnik, Dariusz

ORCID:

0000-0002-7649-3142

Subject and Keywords:

stereotypical German   travel   Polish elites  
elity polskie   Adam Loga   stereotyp Niemca   podróż

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

Adam Loga’s journal is a source that details for us the dilemmas of young Poles living under Prussian rule at the beginning of the 19th century. It turns out that they perceived it as an opportunity to further their development and career. At the same time, they strove to keep the memory of Poland’s past alive. Many of the situations, sometimes out of the ordinary, described in the journal reflect their doubts and their search for a place in the world.  

Dziennik Adama Logi jest źródłem pokazującym dylematy młodych Polaków żyjących pod zaborem pruskim na początku XIX w. Okazuje się, że widzieli oni w nim szansę dla swojego rozwoju i kariery. Jednocześnie starali się pamiętać o polskiej przeszłości. Wiele sytuacji, niekiedy kuriozalnych, pokazanych w dzienniku odbija ich wahania i poszukiwania miejsca na ziemi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115871   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

10.34616/SKHS.2018.3.123.160

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Dariusz Rolnik

Autor opisu:

TK   MZ

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Sep 22, 2020

Number of object content hits:

100

Number of object content views in PDF format

84

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127024

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information