Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The concept of a Union based on the Rule of Law as a legal argument before the Court of Justice of the European Union

Alternative title:

Koncepcja Unii opartej na rządach prawa jako argument prawny przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Creator:

Stępkowski, Łukasz

ORCID:

0000-0001-5324-4218

Subject and Keywords:

Unia Europejska ; Trybunał Sprawiedliwości ; rządy prawa ; argument prawny

Description:

Tyt. tomu: Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Niniejsza praca ma na celu rozważenie koncepcji Unii opartej na rządach prawa, obecnej w prawie Unii Europejskiej, w ramach orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor podejmuje się analizy ilościowej oraz jakościowej i oceny wskazanego zagadnienia, katalogując ponad 120 poszczególnych orzeczeń Trybunału odnoszących się do „rządów prawa” w powyższym znaczeniu w tym rozważając 95 przypadków, w których omawiane zagadnienie zostało rozważone co do istoty. W ten sposób pytanie badawcze niniejszej pracy brzmi — czy twierdzenie procesowe i argumentacja oparte na „rządach prawa” mają jakiekolwiek szczególne znaczenie dla skarżącego co do prawdopodobieństwa uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia przed Trybunałem?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kornobis-Romanowska, Dagmara. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.107.14

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3744. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2016 (2017), 107, s. 243-260

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm