Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola funduszy europejskich w procesie zarządzania projektami

Creator:

Karpińska, Marzena

ORCID:

0000-0002-7578-2233

Subject and Keywords:

POIR   innowacyjność   Fundusze Europejskie   B R

Description:

Tyt. tomu: Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego

Abstract:

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z rolą funduszy europejskich w procesie zarządzania projektami. We współczesnej gospodarce coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać innowacyjne technologie, ponieważ innowacyjność staje się istotnym instrumentem konkurowania1 oraz ważną siłą napędową prawidłowo funkcjonujących gospodarek. Gospodarka wymusza nieustanne poszukiwania nowych rozwiązań w wielu dziedzinach życia, dlatego tak ważne stały się środki unijne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korbutowicz, Teresa. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.32.13

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 32, 2020, s. 175-184

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg