Object

Title: Użytkowe wykorzystanie utworów w działalności przedsiębiorców — wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Użytkowe wykorzystanie utworów w działalności przedsiębiorców — wybrane zagadnienia

Alternative title:

Utility use of copyright works in business activity— selected issues

Creator:

Jezioro, Julian (1959-)

ORCID:

0000-0001-7378-000X

Subject and Keywords:

copyright   copyright work   utilitarian use of works   utility works   industrial pro-perty works   computer programs   employee works   works being collection   collective works  
prawo autorskie   utwór   użytkowe korzystanie z utworów   przedmioty własności przemysłowej   utwory użytkowe   programy komputerowe   utwory pracownicze   utwory będące zbiorem   utwory zbiorowe

Description:

Tyt. tomu: Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego

Abstract:

The author, in a controversial manner, presents the selected regulation of Polish copyright, which in his opinion is the result of taking into account differences determined by a different function of production and “consumption” in relation to the use of intellectual property objects. When used by entrepreneurs, he defines them as “utilitarian” and opposes their “consumer” use, which involves meeting the needs of “target” recipients of products and services related to intellectual property. In his considerations he refers to earlier publications of his research results, which were an attempt to justify the usefulness of using in legal analysis another term — “utilitarian works”. The basic general thesis of the study is that, in addition to the regulation of utility works, based on the regulations of Polish copyright, one can see the provisions which differences in the regulation in relation to the general principles, applicable to all works, are based on the “utilitarian” use of works. The subjects of analysis are in particular the provisions on employee works, works being collections and collective works. The work also contains, to a limited extent, references of the conducted analysis to the practice of business trading from the entrepreneurs’ perspective.  

Autor, w sposób dyskusyjny, prezentuje wybrane uregulowanie polskiego prawa autorskiego, które — w jego ocenie — jest wynikiem uwzględnienia różnic zdeterminowanych odmienną funkcją produkcji oraz „konsumpcji”, w odniesieniu do korzystania z przedmiotów własności intelektualnej. W przypadku korzystania przez przedsiębiorców określa je jako „użytkowe” i przeciwstawia korzystaniu „konsumpcyjnemu”, które wiąże się z zaspokajaniem potrzeb przez „docelowych” odbiorców produktów i usług, związanych z przedmiotami własności intelektualnej. W swoich rozważaniach nawiązuje do wcześniejszych publikacji wyników swoich badań, które były próbą uzasadnienia użyteczności posługiwania się w analizie prawnej innym określeniem — „utwory użytkowe”. Podstawową ogólną tezą opracowania jest stwierdzenie, że poza unormowaniem, dotyczącym utworów użytkowych, na podstawie uregulowania polskiego prawa autorskiego, da się dostrzec przepisy, które odmienności w uregulowaniu, w stosunku do zasad ogólnych, dotyczących wszystkich utworów, opierają na „użytkowym” korzystaniu z utworów. Przedmiotem analizy są w szczególności przepisy dotyczące utworów pracowniczych, utworów będących zbiorami oraz utworów zbiorowych. Praca zawiera też, w ograniczonym zakresie, odniesienia prowadzonej analizy do praktyki obrotu gospodarczego z perspektywy przedsiębiorców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korbutowicz, Teresa. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110414   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.32.12

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 32, 2020, s. 161-173

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

Aug 10, 2020

Number of object content hits:

23

Number of object content views in PDF format

28

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121402

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information