Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kontrowersje wokół kosztów reprezentacji i reklamy. Analizy bilansowo-podatkowe

Creator:

Ćwiąkała-Małys, Anna

ORCID:

0000-0001-9812-2118

Subject and Keywords:

marketing   koszty reprezentacji   koszty reklamy   odliczenie podatku od towarów i usług VAT   koszty uzyskania przychodów

Description:

Tyt. tomu: Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego

Abstract:

Artykuł dotyczy złożoności problemu ewidencjonowania kosztów reprezentacji i reklamy. Ostatnie lata wskazują na rosnący problem w interpretowaniu tych pozycji — stąd też koszty te zanalizowano na podstawie regulacji wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Co więcej, w artykule zaprezentowane odmienne w czasie stanowiska w zakresie samego definiowania pojęć: reklama i reprezentacja, co w znaczący sposób utrudnia ostateczne rozliczenia podatkowe, co zaś staje się źródłem sporów między podatnikiem a urzędem. Celem artykułu jest: prezentacja szczegółowych schematów ewidencyjnych wybranych działań marketingowych, określenie wydatków marketingowych, będących kosztami uzyskania przychodów w kontekście próby rozróżnienia reklamy od reprezentacji, a następnie ustalenie typów działań marketingowych, umożliwiających odliczenie podatku od towarów i usług VAT (naliczonego).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korbutowicz, Teresa. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.32.7

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 32, 2020, s. 91-102

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg