Object

Title: Strony redakcyjne i spis treści

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Strony redakcyjne i spis treści

Alternative title:

Realization of legal protection in static and dynamic terms

Subject and Keywords:

legal protection   rules of civil procedure   bankruptcy  
ochrona prawnoprocesowa   zasady postępowania cywilnego   upadłość

Abstract:

The monograph presents provisions implementing legal protection in civil proceedings. The following issues were discussed in the paper: The presiding judge’s diuties in relation to hearing preparation; Separate proceedings in commercial cases; Evidence contracts in polish economic proceedings and arbitral proceedings; Problem of the cumulation of expert and witness' proceeding roles; Preservation of evidence in civil proceedings; Implementation of the principle of the principle of the good of the child in guardianship matters regarding contact with the child; Discontinuance of executory proceedings ex officio; The issue of costs necessary for intentional execution; General principles of restructuring proceedings and bankruptcy proceedings; Bankruptcy of the employer; Non-existent resolutions and their appeals in capital companies on the example of a limited liability company; Informational prospect as a subject of developer’s obligation to provide pre-contractual information.  

Monografia zawiera przedstawienie przepisów realizujących ochronę prawną w postępowaniu cywilnym. W opracowaniu omówiono następujące kwestie: obowiązki sędziego przewodniczącego związane z przygotowaniem rozprawy; Postępowanie odrębne w sprawach gospodraczych; Umowy dowodowe w polskich postępowaniach gospodarczych i arbitrażowych; Problem kumulacji ról procesowych biegłych i świadków; Zabezpieczenie dowodów w postępownaiu cywilnym; Realizacja zasady dobra dziecka w sprawach opiekuńczych dotyczących kontaktu z dzieckiem; Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu; Kwestia kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia egzekucji; Zasady ogólne postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego; Bankructwo pracodawcy; Uchwały nieistniejące oraz ich zaskarżanie w spółkach kapitałowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; Prospekt informacyjny jako przedmiot obowiązku dewelopera udzielenia informacji przedkontraktowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110259   ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.007

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Jul 23, 2020

Number of object content hits:

126

Number of object content views in PDF format

129

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121208

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Strony redakcyjne i spis treści Feb 16, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information