Obiekt

Tytuł: Jednostronnie profesjonalne umowy pośrednictwa handlowego a regulacja kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej i umowie zlecenia — uwagi na tle wybranych umów

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Jednostronnie profesjonalne umowy pośrednictwa handlowego a regulacja kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej i umowie zlecenia — uwagi na tle wybranych umów

Tytuł odmienny:

Unilaterally professional commercial mediation contracts and civil code provisions on agency contracts and contracts of mandate — comments in the context of selected contracts

Twórca:

Wójtowicz, Ewa

ORCID:

0000-0003-2272-1442

Temat i słowa kluczowe:

commercial mediation   agency contract   contracts for the provision of services   entrepreneur  
pośrednictwo handlowe   umowy o świadczenie usług   przedsiębiorca   umowa agencyjna

Opis:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstrakt:

Contracts on provision of mediation services similar to agency contracts are commonly concluded in commercial trade. It is potentially possible to apply Civil Code provisions on a contract of mandate to unilaterally professional mediation contracts. However, many elements make these contracts similar to agency contracts rather than contracts of mandate. In consequence the application of Civil Code provisions on agency contracts should be considered, bearing in mind that some of the provisions are specific for agency contracts only, such as provisions linked to the bilaterally professional character of agency contracts and provisions related to the fact that an agency contract creates a long-term relationship.  

Umowy o świadczenie usług pośrednictwa handlowego — podobne do umowy agencyjnej — są powszechnie zawierane w obrocie handlowym. Istnieje potencjalnie możliwość stosowania do takich umów przepisów kodeksu cywilnego o umowie zlecenia. Jednakże istnieje wiele elementów, które sprawiają, że takie umowy są zbliżone raczej do umowy agencyjnej niż do umowy zlecenia. W konsekwencji należy rozważyć stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej, jednak przy uwzględnieniu okoliczności, że niektóre z tych przepisów są charakterystyczne wyłącznie dla umowy agencyjnej, w tym regulacja związana z dwustronnie handlowym charakterem umowy agencyjnej oraz związana z kreowaniem przez umowę agencyjną długoterminowej relacji między stronami.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110378   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.89

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 537-548

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

12 sty 2023

Data dodania obiektu:

4 sie 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 611

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1616

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121061

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji