Object

Title: Wprowadzenie nowego typu spółki kapitałowej (prostej spółki akcyjnej) do kodeksu spółek handlowych a założenie racjonalnego prawodawcy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wprowadzenie nowego typu spółki kapitałowej (prostej spółki akcyjnej) do kodeksu spółek handlowych a założenie racjonalnego prawodawcy

Alternative title:

Introduction of a new type of capital company (simple joint stock company) to the Polish commercial companies code and the principle of a rational legislator

Creator:

Wiórek, Piotr Marcin (1975- )

Subject and Keywords:

simple joint stock company   rules of legislative technique   startup   inventor   corporation   rational legislator  
prosta spółka akcyjna   zasady techniki prawodawczej   startup   inwentor   spółka kapitałowa   racjonalny prawodawca

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The purpose of the article is to answer the question whether, when introducing a new type of capital company in the form of a simple joint stock company, the Polish legislator has acted in accordance with the assumptions of a rational legislator. Unfortunately, the analysis carried out in the study leads to the conclusion that this did not happen. Instead of introducing punctual regulations solving the real needs of the startup environment in the form of, for example, a special law, a new form of capital company was created, which, not only because of the extensiveness of its regulation, but above all because of its content, actually breaks the Polish company law system, bringing many risks to the stability of this system. Therefore, it should be postulated that, de lege ferenda, the legislator repeal the provisions governing it.  

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy wprowadzając nowy typ spółki kapitałowej w postaci prostej spółki akcyjnej, ustawodawca polski postąpił zgodnie z założeniami racjonalnego prawodawcy. Przeprowadzona analiza prowadzi — niestety — do wniosku, że tak się nie stało. Zamiast dokonać punktowej regulacji rozwiązującej rzeczywiste potrzeby środowiska startupowego w postaci chociażby specustawy, została powołana do życia nowa forma spółki kapitałowej, która z uwagi nie tylko na obszerność jej regulacji, lecz przede wszystkim na jej treść, rozsadza w istocie system polskiego prawa spółek, niosąc z sobą wiele ryzyk dla stabilności tego systemu. Dlatego należy postulować, aby de lege ferenda ustawodawca uchylił przepisy ją regulujące.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110377   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.88

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 527-536

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

235

Number of object content views in PDF format

241

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121060

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information