Obiekt

Tytuł: Prawo ochrony konsumenta usług finansowych w świetle założenia racjonalnego ustawodawcy — kilka wybranych uwag

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Prawo ochrony konsumenta usług finansowych w świetle założenia racjonalnego ustawodawcy — kilka wybranych uwag

Tytuł odmienny:

Consumer protection law for financial services in the light of the rational legislator’s assumption — some selected comments

Autor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta

ORCID:

0000-0001-9359-7034

Temat i słowa kluczowe:

consumer   consumer protection   financial service   financial services consumer protection law   enforcement of consumer protection law   application of consumer protection law  
konsument   ochrona konsumenta   usługa finansowa   prawo ochrony konsumenta usług finansowych   egzekwowanie prawa ochrony konsumenta   stosowanie prawa ochrony konsumenta

Opis:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstrakt:

Acts of Union and national law governing financial services are increasingly beginning to be comprehensive, as they contain not only standards governing the legal conditions under which financial institutions may be permitted to exercise them, but also standards that specifically regulate the rights and obligations of financial services contracts, specific rights of consumers and other mechanisms and instruments for protecting them, the legal nature of which may be questionable. They create consumer financial market law (financial services consumer protection law, and undoubtedly this may give rise to many disputes at the stage of application and interpretation of this law and also contribute to limiting the effectiveness of the mechanisms of financial services consumer protection envisaged by these regulations. The aim of the study is to point out the specificity of this law and to emphasise the need for its proper establishment, application, and enforcement.  
Akty prawa unijnego i krajowego regulujące usługi finansowe coraz częściej mają charakter kompleksowy, gdyż zawierają nie tylko normy dotyczące prawnych warunków dopuszczalności ich wykonywania przez instytucje finansowe, ale także normy regulujące w sposób szczegółowy prawa i obowiązki umów o usługi finansowe, szczególne uprawnienia konsumenta i inne mechanizmy oraz instrumenty jego ochrony, co może budzić wątpliwości. Tworzą one konsumenckie prawo rynku finansowego (prawo ochrony konsumenta usług finansowych) i niewątpliwie może to rodzić wiele sporów na etapie stosowania i interpretacji tego prawa i przyczyniać się także do ograniczania skuteczności przewidywanych przez te regulacje prawnych mechanizmów ochrony konsumenta usług finansowych. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie specyfiki tego prawa oraz podkreślenie konieczności jego właściwego stanowienia, stosowania i egzekwowania.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Typ zasobu:

tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110374

DOI:

10.19195/0137-1134.120.85

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 481-498

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

4 sie 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

490

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

490

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121057

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji