Object

Title: Wartości preferowane przez racjonalnego prawodawcę w prawie prywatnym międzynarodowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wartości preferowane przez racjonalnego prawodawcę w prawie prywatnym międzynarodowym

Alternative title:

Values preferred by rational legislator in private international law

Creator:

Rodziewicz, Piotr

ORCID:

0000-0002-1666-4202

Subject and Keywords:

general part of private international law   values in private international law   parties will autonomy in private international law   closest connection in private international law   determination of law applicable  
część ogólna prawa prywatnego międzynarodowego   wartości w prawie prywatnym międzynarodowym   autonomia woli stron w prawie prywatnym międzynarodowym   najściślejszy związek w prawie prywatnym międzynarodowym   wskazanie prawa właściwego

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Conflict of laws rules of private international law are characterised by a different structure than rules of substantive law, which is conditioned by the purpose they serve. The doctrine indicates that conflict of laws rules have purely a technical nature, therefore the question arises are whether these rules a carrier of values, the same as substantive law rules. Assuming however that conflict of laws rules are a carrier of values requires further inquiry concerning values which these norms serve, and which values should be particularly favoured by a rational legislator . The purpose of this study is an indication what values are implemented by conflict of laws rules adopted by arational legislator.  

Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego cechuje odmienna budowa od norm prawa merytorycznego (materialnego), co uwarunkowane jest celem, któremu służą. W literaturze wskazuje się, że normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego mają charakter norm technicznych, w związku z tym pojawia się pytanie, są one nośnikiem wartości, analogicznie jak normy prawa materialnego. Odpowiedź twierdząca wymaga dalszego rozstrzygnięcia, a mianowicie urzeczywistnieniu jakich wartości normy te służą, a także które wartości powinny być szczególnie preferowane przez racjonalnego prawodawcę. Celem niniejszego opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy i jakie wartości, a także w jaki sposób urzeczywistniają normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego tworzone przez racjonalnego prawodawcę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110373   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.84

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 467-479

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

114

Number of object content views in PDF format

116

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121056

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information