Object

Title: Założenie o racjonalności prawodawcy w procesie wykładni w prawie spółek

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Założenie o racjonalności prawodawcy w procesie wykładni w prawie spółek

Alternative title:

Notion of the law-maker’s rationality in the field of Company Law

Creator:

Podleś, Marcin

ORCID:

0000-0002-4365-7569

Subject and Keywords:

notion of the law-maker’s rationality   company law   construing (of legal wordings)   applicability of law  
założenie racjonalnego ustawodawcy   prawo spółek   wykładnia   stosowanie prawa

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The notion of law-maker’s rationality has to play a paramount fulfilling role in the area of law’s interpretation, concerning commercial law in Poland, especially facing a contemporary epoch of ‘overdone legal provisions‘. The notion of law-maker’s rationality (including the textual contents underpinning such a notion) would rather provide the actors who use to apply the law (so: mostly the actors with practical approach) with an ‘appliance’ for their realization of legal provisions in a proper and most fact-conform way considering any sets of factual circumstances in concrete cases. Choosing of court rulings as parade examples makes us perceive that the courts — during their reference to such a notion — focus on the only one aspect of that notion or they just rely generally on the notion of rationality (as a whole). The model application of the notion of law-maker’s rationality would rather not lead to any situation where the actor who uses to apply the law could make reference to such a notion in a blank way instead of providing the justification speaking for their legal opinion (interpretative output). The actor (-s) is (are) not open to resign from any effort to might be in a position to describe on how the particular elements (constituting such a notion in textual aspect) do influence the applicable understanding of said legal provisions in their concrete case.  

Założenie o racjonalności prawodawcy pełni w obszarze wykładni prawa istotną funkcję, szczególnie w dobie „inflacji przepisów” (będącej zaprzeczeniem istotnej dla obrotu gospodarczego stałości), nie najlepszej legislacji, często pozbawionej spojrzenia systemowego, i wobec złożoności elementów stosunków prawnych oraz faktycznych w obszarze spółek z jednej strony, a z drugiej strony zadań, które przynależą do regulacji prawa spółek dla bezpieczeństwa obrotu i jego uczestników oraz wspierania inwestycji. Założenie o racjonalności prawodawcy (oraz elementy treściowe na to założenie się składające) jako wytwór nauki prawa powinno dać podmiotom stosującym prawo (a zatem praktykom) narzędzie do stosowania przepisów w sposób właściwy i dostosowany do uwarunkowań danego stanu faktycznego. Na przykładach wybranych orzeczeń jest widoczne, że sądy, sięgając po to założenie, często skupiają się tylko na jakimś jednym jego aspekcie lub opierają się na samym pojęciu racjonalności. Stosowanie założenia o racjonalności prawodawcy nie powinno jednak prowadzić do sytuacji, w których podmiot stosujący prawo zamiast dostarczyć uzasadnienia przyjętej w rezultacie wykładni oceny prawnej blankietowo odwołuje się do tego założenia, nie podejmując żadnego wysiłku opisania, jak poszczególne elementy treściowe na to założenie się składające, powinny w konkretnym przypadku wpływać na rozumienie przepisów, szczególnie jeśli ma ono odbiegać od ich literalnego brzmienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110372   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.83

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 457-466

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

2 066

Number of object content views in PDF format

2073

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121055

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information