Object

Title: Sytuacja prawna dziecka spadkodawcy w kontekście uprawnień prawnospadkowych (analiza i ocena rozwiązań normatywnych przyjętych przez polskiego ustawodawcę)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sytuacja prawna dziecka spadkodawcy w kontekście uprawnień prawnospadkowych (analiza i ocena rozwiązań normatywnych przyjętych przez polskiego ustawodawcę)

Alternative title:

The legal situation of a child of a deceased person in the context of rights under inheritance law (analysis and assessment of normative solutions adopted by the Polish legislator)

Creator:

Kuźmicka-Sulikowska, Joanna

ORCID:

0000-0002-7699-5150

Subject and Keywords:

inheritance law   heir   statutory inheritance   legal situation of the child  
prawo spadkowe   spadkobierca   sytuacja prawna dziecka   dziedziczenie na podstawie ustawy

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The article refers to the legal situation of a child of a deceased person in the context of rights under inheritance law. It encompasses the analysis and assessment of normative solutions adopted in this area by the Polish legislator. The starting point for the considerations is the position of the child of the deceased person as an entity belonging to the first group of statutory heirs. It is shown its privileged position in this area, as well as theoretical justifications for this legal solution. It has also been shown that the position of the child of the deceased person is favourably shaped in anumber of special provisions too, which means that he will receive certain property rights also in away other than through inheritance. The considerations carried out in the article lead to the conclusion that the property interests of the child in the event of the death of his parent are adequately protected by Polish inheritance law.  

Artykuł dotyczy kwestii związanych z sytuacją prawną dziecka osoby zmarłej w kontekście uprawnień wynikających z prawa spadkowego. Obejmuje analizę i ocenę rozwiązań normatywnych przyjętych w tym zakresie przez polskiego ustawodawcę. Punktem wyjścia prowadzonych rozważań jest pozycja dziecka spadkodawcy jako podmiotu należącego do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych. Pokazany został jego uprzywilejowany status w tym aspekcie, a także teoretyczne uzasadnienie takiej konstrukcji prawnej. Wykazano też, że pozycja prawna dziecka osoby zmarłej jest korzystnie dla niego ukształtowana w wielu przepisach szczególnych, w wyniku czego otrzyma ono poszczególne prawa majątkowe również na innej drodze niż poprzez dziedziczenie. Rozważania przeprowadzone w artykule prowadzą do wniosku, że interesy majątkowe dziecka w przypadku śmierci jego rodzica są odpowiednio chronione przez polskie prawo spadkowe.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110370   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.81

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 431-444

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

258

Number of object content views in PDF format

259

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121053

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information