Object

Title: Rękojmia za wady w świetle art. 27 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego — wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rękojmia za wady w świetle art. 27 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego — wybrane zagadnienia

Alternative title:

Warranty for defects against the background of art. 27 of the act on the protection of the rights of an apartment or a single-family house purchaser — main issues

Creator:

Kułak, Krzysztof

ORCID:

0000-0001-6785-2468

Subject and Keywords:

development agreement   development act   developer   purchaser   flat   single-family house   physical defect   legal defect   acceptance report   defect removal   contract renunciation   price reduction   warranty for defects   acceptance   defect  
umowa deweloperska   ustawa deweloperska   deweloper   nabywca   lokal mieszkalny   dom jednorodzinny   wada fizyczna   rękojmia   odbiór   protokół odbioru   usunięcie wady   obniżenie ceny   odstąpienie   wada prawna   wada

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The subject of the article are the main issues regarding a developer’s liability for defects of aflat or a single-family house under the warranty for defects and under the provisions of the act on the protection of the rights of a flat or a single-family house purchaser. The analysis includes the legal nature of the reference in art. 27 al. 6 of “the development act”, the mutual relations of the provisions of the Civil code on warranty for defects and the provisions of art. 27 al. 1–5 of “the development act”, as well as the issue of applying art. 557 § 1 of the Civil code. The article proposes an interpretation of these provisions that reconciles their wording with the objective of “the development act” which is to protect the purchaser’s rights.  

Przedmiotem opracowania są wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dewelopera za wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w ramach rękojmi oraz na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Analizowany jest charakter odesłania zawartego w art. 27 ust. 6 ustawy deweloperskiej, stosunek przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady do postanowień art. 27 ust. 1–5 ustawy deweloperskiej oraz problematyka dopuszczalności stosowania art. 557 § 1 kodeksu cywilnego. Zaproponowany w artykule sposób rozumienia tych postanowień pozwala pogodzić ich brzmienie z zasadniczym celem ustawy deweloperskiej, którym jest ochrona praw nabywcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110369   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.80

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 417-430

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

543

Number of object content views in PDF format

550

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121052

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information