Obiekt

Tytuł: Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku reorganizacji jednostek ich zatrudniających — wybrane zagadnienia

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku reorganizacji jednostek ich zatrudniających — wybrane zagadnienia

Tytuł odmienny:

Protection of the permanence of employment of uniformed services officers in the case of reorganisation of units employing them — selected issues

Autor:

Mazurczak-Jasińska, Eliza

ORCID:

0000-0003-2412-2427

Temat i słowa kluczowe:

stabilisation of employment   uniformed officer   termination of service relationship   offer of service or employment  
stabilizacja zatrudnienia   funkcjonariusz służby mundurowej   wygaśnięcie stosunku służbowego   propozycja pełnienia służby lub zatrudnienia

Opis:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstrakt:

The subject of the study is the issue of protecting the durability of non-working service relationships of uniformed officers, whose uniformed formations have undergone a deep reorganisation in recent years. The author made a critical assessment of transitional legal solutions aimed at adjusting the existing human resources to the current needs and requirements, which in fact exclude the immanent feature of the official employment, which is its stabilisation. In this regard, special attention should be given to issues related to the legal nature of the relevant superior’s proposal to perform the service or employee employment or information about the lack of such an offer and the need to issue a decision terminating the service relationship in the event of its transformation into an employment relationship under an indefinite contract or fixed period. The subject of the assessment is also the jurisprudence of administrative courts based on the legal solutions adopted by the legislator in the indicated scope.  
Przedmiotem opracowania jest problematyka ochrony trwałości niepracowniczych stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, których formacje mundurowe uległy w ostatnich latach głębokiej reorganizacji. Autorka dokonała krytycznej oceny przejściowych rozwiązań prawnych, mających na celu dostosowanie dotychczasowego zasobu kadrowego do aktualnych po-trzeb i wymagań, wyłączających w istocie immanentną cechę zatrudnienia służbowego, jaką jest jego stabilizacja. W tym zakresie szczególną uwagę należało poświęcić zagadnieniom związanym z charakterem prawnym składanej funkcjonariuszowi przez właściwego przełożonego propozycji pełnienia służby lub zatrudnienia pracowniczego, lub informacji o braku oferty tego rodzaju oraz konieczności wydania decyzji rozwiązującej stosunek służbowy w razie jego przekształcenia w stosunek pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony lub określony. Przedmiot oceny stanowi również dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych powstały na tle przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań prawnych we wskazanym zakresie.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Typ zasobu:

tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110348

DOI:

10.19195/0137-1134.120.95

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 619-632

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

3 sie 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121037

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji