Object

Title: Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku reorganizacji jednostek ich zatrudniających — wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku reorganizacji jednostek ich zatrudniających — wybrane zagadnienia

Alternative title:

Protection of the permanence of employment of uniformed services officers in the case of reorganisation of units employing them — selected issues

Creator:

Mazurczak-Jasińska, Eliza

ORCID:

0000-0003-2412-2427

Subject and Keywords:

stabilisation of employment   uniformed officer   termination of service relationship   offer of service or employment  
stabilizacja zatrudnienia   funkcjonariusz służby mundurowej   wygaśnięcie stosunku służbowego   propozycja pełnienia służby lub zatrudnienia

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The subject of the study is the issue of protecting the durability of non-working service relationships of uniformed officers, whose uniformed formations have undergone a deep reorganisation in recent years. The author made a critical assessment of transitional legal solutions aimed at adjusting the existing human resources to the current needs and requirements, which in fact exclude the immanent feature of the official employment, which is its stabilisation. In this regard, special attention should be given to issues related to the legal nature of the relevant superior’s proposal to perform the service or employee employment or information about the lack of such an offer and the need to issue a decision terminating the service relationship in the event of its transformation into an employment relationship under an indefinite contract or fixed period. The subject of the assessment is also the jurisprudence of administrative courts based on the legal solutions adopted by the legislator in the indicated scope.  

Przedmiotem opracowania jest problematyka ochrony trwałości niepracowniczych stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, których formacje mundurowe uległy w ostatnich latach głębokiej reorganizacji. Autorka dokonała krytycznej oceny przejściowych rozwiązań prawnych, mających na celu dostosowanie dotychczasowego zasobu kadrowego do aktualnych po-trzeb i wymagań, wyłączających w istocie immanentną cechę zatrudnienia służbowego, jaką jest jego stabilizacja. W tym zakresie szczególną uwagę należało poświęcić zagadnieniom związanym z charakterem prawnym składanej funkcjonariuszowi przez właściwego przełożonego propozycji pełnienia służby lub zatrudnienia pracowniczego, lub informacji o braku oferty tego rodzaju oraz konieczności wydania decyzji rozwiązującej stosunek służbowy w razie jego przekształcenia w stosunek pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony lub określony. Przedmiot oceny stanowi również dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych powstały na tle przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań prawnych we wskazanym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110348   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.95

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 619-632

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

30

Number of object content views in PDF format

32

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121037

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information