Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zagadnienie stosowania przepisów kodeksu cywilnego do określenia niektórych następstw relacji płatnik–ubezpieczony z punktu widzenia założenia racjonalności prawodawcy

Alternative title:

The issue of applying the provisions of the Civil Code to determine some consequences of the relationship between the payer and the insured from the pointof view of assuming the rationality of the legislator

Creator:

Babińska-Górecka, Renata

ORCID:

0000-0002-9893-3276

Subject and Keywords:

płatnik składek   ubezpieczony   prawo cywilne   prawo ubezpieczeń społecznych   założenie racjonalności prawodawcy

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Artykuł poddaje analizie problem dopuszczalności oraz podstaw prawnych dochodzenia przez płatnika składek od ubezpieczonego zwrotu części zapłaconej składki ze środków własnych płatnika, którą w myśl ustawy finansuje ubezpieczony. W opracowaniu podjęto próbę oceny, czy mamy tu do czynienia z luką w prawie ubezpieczeń społecznych, ewentualnie czy można na innej podstawie — stosując przepisy kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu czy spełnieniu świadczenia przez osobę trzecią — formułować odpowiednie roszczenie regresowe płatnika składek względem ubezpieczonego. Punktem odniesienia prowadzonych rozważań oraz interpretacji przepisów prawnych uczyniono założenia o racjonalności językowej i aksjologicznej prawodawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.91

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 561-572

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm