Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aktywność konferencyjna Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1969–2020

Alternative title:

Academic Conferences of the Institute of History of State and Law at the University of Wrocław (1969–2020)

Creator:

Przygodzki, Jacek

ORCID:

0000-0003-2459-933X

Subject and Keywords:

Wydział Prawa Administracji Ekonomii UWr   Uniwersytet Wrocławski   Instytut Historii Państwa i Prawa   konferencje naukowe   jubileusz siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Celem artykułu jest przedstawienie aktywności konferencyjnej Instytutu Historii Państwa i Prawa w latach 1969–2020. W opisywanym okresie możemy zauważyć trzy rodzaje konferencji organizowanych przez jednostkę. Pierwsze to cykliczne, instytutowe konferencje o charakterze ogólnopolskim, kolejne to ogólnopolskie zjazdy katedr historyczno-prawnych oraz konferencje organizowane przez sekcję historyczno-prawną Koła Naukowego Prawników przekształconą następnie w Studenckie Koło Naukowe Historyków Państwa i Prawa działające przy Instytucie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.101

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 707-720

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm