Object

Title: O pomyłce sądowej w kontekście wiedzy kryminalistycznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O pomyłce sądowej w kontekście wiedzy kryminalistycznej

Alternative title:

Judicial mistakes and forensic science knowledge

Creator:

Skubisz-Ślusarczyk, Sylwia

ORCID:

0000-0003-1172-8286

Subject and Keywords:

judicial mistakes   forensic science knowledge   wrongful conviction  
pomyłka sądowa   niesłuszne skazania   wiedza kryminalistyczna

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Scientific research proves that one of the causes of judicial mistakes is lack of forensic science knowledge amongst judicial authority. The aim of the paper is to show the state of forensic science education at Polish law universities and vocational education of prosecutors and judges.  

Pomyłki sądowe zdarzały się w przeszłości, zdarzają się obecnie i zapewne będą mieć miejsce w przyszłości. Sygnały dotyczące ich występowania pojawiały się w literaturze. Aktualnie również są przedmiotem rozważań, nie tylko na gruncie naukowym, lecz także medialnym. Analizując problem oraz spoglądając na niego z perspektywy czasu, można zaryzykować stwierdzenie, że pomyłki sądowe służyły postępowi, przełamując pewne schematy i bariery, prowadząc jednocześnie do rozwoju kryminalistyki i procedury karnej. Wśród wielu pytań (co jest powodem pomyłek sądowych), jakie nasuwają się po lekturze badań, analiz, ankiet, pojawia się kolejne, dotyczące wymiaru wiedzy kryminalistycznej przekazywanej na polskich uczelniach. Pytanie to przekłada się na kolejne, odnoszące się do poziomu wiedzy kryminalistycznej bądź jej braku w pracy organów wymiaru sprawiedliwości. Taki stan generuje kolejne tezy, które nawiązują do nielicznych podnoszonych głosów dotyczących stanu kształcenia na poziomie studiów prawniczych. W związku z tym podjęte zostały działania mające na celu zestawienie danych odnoszących się do ilości i jakości (formy) zajęć prowadzonych z przedmiotu kryminalistyka na polskich uczelniach oraz aplikacjach prawniczych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110342   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.67

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 255-263

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

403

Number of object content views in PDF format

403

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121021

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information