Object

Title: Koncepcja zamiany odpowiedzialności za wykroczenia w odpowiedzialność administracyjną

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koncepcja zamiany odpowiedzialności za wykroczenia w odpowiedzialność administracyjną

Alternative title:

The conception of converting responsibility for petty offences into administrative responsibility

Creator:

Płońska, Anna

ORCID:

0000-0003-1191-7407

Subject and Keywords:

petty offence   administrative tort   administrative financial penalties   conversion   petty offences law  
wykroczenie   prawo wykroczeń   delikt administracyjny   konwersja   administracyjne kary pieniężne

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The article discusses an important issue placed at the intersection of petty offences law and administrative law. The legislator, by following the concept of conversion, transforms some of the petty offences into administrative delicts threatened within administrative financial penalties. The purpose of the article is to present the problems of conversion of petty offences into administrative delicts. The postulates for comprehensive regulation of administrative delicts in aseparate legal act should be strongly emphasised.  

Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z leżącą na styku prawa o wykroczeniach i prawa administracyjnego koncepcją konwersji, będącej zabiegiem ustawodawcy mającym na celu przekształcanie wykroczeń w naruszenia prawa polegające na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (tak zwane delikty administracyjne). Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotne problemy związane z zamianą odpowiedzialności za wykroczenia w odpowiedzialność administracyjną oraz podkreślenie potrzeby wprowadzenia odrębnej regulacji prawnej dotyczącej zasad odpowiedzialności za delikty administracyjne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)a   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110339   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.64

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 217-226

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

339

Number of object content views in PDF format

340

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121018

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information