Object

Title: Uwagi na temat kierunku zmian prawa karnego materialnego w latach 2015–2019

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uwagi na temat kierunku zmian prawa karnego materialnego w latach 2015–2019

Alternative title:

Remarks on the direction of changes of substantive criminal law in the years 2015–2019

Creator:

Muszyńska, Anna (1969- )

ORCID:

0000-0003-2008-382X

Subject and Keywords:

crime   sanction   statutory limits of punishment   punitive measures   compensation   penal policy  
przestępstwo   sankcja   ustawowe granice kary   punitywność   kompensacja   polityka karna

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The author of the study presents the main assumptions carried out under the penal codification of 1997. She refers to the most extensive amendments of the Penal Code that entered into force on 1st July 2015 and also to the amendments provided for in the Act of 13th June 2019, that were referred by the President of the Republic of Poland to the Constitutional Tribunal on 28th June 2019. In the course of considerations, the author refers to the most frequently discussed regulations, that point out the formation of a new philosophy of punishment. She has reservations about the direction of the changes that significantly increase the range of punitive measures of the penal system and set the direction of penal policy aimed at a distinct tightening of criminal repression. The author emphasises the inconsistency of system solutions, casts doubt on their legitimacy and expresses disapproval regarding the recently adopted strategy for the development of penal law.  

Autorka opracowania prezentuje zasadnicze założenia reformatorskie przeprowadzone w ramach kodyfikacji karnej z 1997 roku. Odnosi się do najbardziej rozległych nowelizacji kodeksu karnego, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 roku oraz do zmian przewidzianych w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 roku, skierowanej przez Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2019 roku do Trybunału Konstytucyjnego. W toku rozważań autorka odwołuje się do najczęściej dyskutowanych regulacji, które wskazują na kształtowanie się nowej filozofii karania. Poważne zastrzeżenia, jej zdaniem, budzi kierunek dokonanych zmian, które istotnie zwiększają punitywność systemu karnego, wytyczają kierunek polityki karnej zmierzający do wyraźnego zaostrzenia represji karnej. Autorka akcentuje niespójność systemowych rozwiązań, podaje w wątpliwość ich zasadność i wyraża dezaprobatę dla przyjętej ostatnio strategii rozwoju prawa karnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110337   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.62

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 191-202

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

73

Number of object content views in PDF format

78

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121016

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information