Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

O celowości środków oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń

Alternative title:

Expediency of educational reaction measures in petty offences lawexpediency of educational reaction measures in petty offences law

Creator:

Liżyńska, Katarzyna

ORCID:

0000-0002-9666-1019

Subject and Keywords:

petty offence   educational impact measures   penal measures   non-criminal measures   public prosecutor

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The law on petty offences includes both criminal and administrative acts. This forces the legislator to have a differentiated system of reaction. Next to strictly penal forms of impact on the petty offence perpetrator, the Petty Offenses Code allows the application of, among others, educational impact measures. The aim of this article is to present these measures, their application criteria and to emphasise the need for changes in the scope of Article 41 of the Petty Offences Code.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.60

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 167-176

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

wwwDescription:

WR U/PAdjm