Object

Title: Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z zakresu prawa karnego wykonawczego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z zakresu prawa karnego wykonawczego

Alternative title:

A review of jurisprudence of the European Court of Human Rights in Polish cases involving executive criminal law

Creator:

Kwieciński, Adam

ORCID:

0000-0002-2652-2689

Subject and Keywords:

convict   imprisonment   executive criminal law   human rights   European Court of Human Rights  
skazany   kara pozbawienia wolności   prawo karne wykonawcze   prawa człowieka   Europejski Trybunał Praw Człowieka

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The following study is devoted to the presentation of judgements of the European Court of Human Rights in Polish cases involving executive criminal law. The cases of this type are among the most frequent types of cases referred to the Strasbourg court. This has been so since the beginning, when Poland rendered itself under the Tribunal’s jurisdiction. The Tribunal’s rulings in this respect not only serve to settle a specific case, but also set a standard for dealing with persons against whom judgements in criminal matters are being executed, most often resulting in deprivation of liberty.  

Niniejsze opracowanie poświęcone jest prezentacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z przestrzeni prawa karnego wykonawczego. Sprawy tego rodzaju należą bowiem do najczęściej kierowanych do organów strasburskich. Stan taki ma miejsce w zasadzie od początku, odkąd nasz kraj poddał się jurysdykcji Trybunału. Orzeczenia Trybunału w tym zakresie służą nie tylko rozstrzygnięciu konkretnej sprawy, lecz wyznaczają standard postępowania z osobami, wobec których wykonywane są orzeczenia w sprawach karnych, najczęściej skutkujących pozbawieniem wolności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110332   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.57

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 125-133

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

148

Number of object content views in PDF format

150

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121011

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information