Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z zakresu prawa karnego wykonawczego

Alternative title:

A review of jurisprudence of the European Court of Human Rights in Polish cases involving executive criminal law

Creator:

Kwieciński, Adam

ORCID:

0000-0002-2652-2689

Subject and Keywords:

skazany   kara pozbawienia wolności   prawo karne wykonawcze   prawa człowieka   Europejski Trybunał Praw Człowieka

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Niniejsze opracowanie poświęcone jest prezentacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z przestrzeni prawa karnego wykonawczego. Sprawy tego rodzaju należą bowiem do najczęściej kierowanych do organów strasburskich. Stan taki ma miejsce w zasadzie od początku, odkąd nasz kraj poddał się jurysdykcji Trybunału. Orzeczenia Trybunału w tym zakresie służą nie tylko rozstrzygnięciu konkretnej sprawy, lecz wyznaczają standard postępowania z osobami, wobec których wykonywane są orzeczenia w sprawach karnych, najczęściej skutkujących pozbawieniem wolności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.57

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 125-133

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm