Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Penalizacja przygotowania zabójstwa w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku

Alternative title:

Criminalisation of murder preparation in the amendment to the penal code of 13th june 2019

Creator:

Kokot, Rajnhardt

ORCID:

0000-0002-6240-7282

Subject and Keywords:

przygotowanie   zabójstwo   karalność   penalizacja   formy stadialne   klauzula karalności   klauzula niepodlegania karze

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Artykuł podejmuje problematykę przygotowania zabójstwa, jego istoty i zasadności penalizacji. Takie zachowania w systemie prawa karnego pod rządami kolejnych jego kodyfikacji pozostawały bezkarne. Zmiana w tym zakresie nastąpiła wraz z nowelizacją kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku. Przyjęta modyfikacja zasad odpowiedzialności karnej na „przedpolu przed-pola” dokonania zabójstwa rodzi liczne wątpliwości i kontrowersje. Przedmiotem opracowania jest więc próba uzasadnienia wprowadzonej zmiany oraz odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w ciągu bez mała wieku motywowano obowiązujący stan prawny w tym zakresie i czy zasadnie ustawodawca odszedł od tradycyjnego modelu bezkarności przygotowania zabójstwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.56

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 109-124

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm