Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inwentarz archiwum opactwa benedyktynek w Krzeszowie na Śląsku. Archiwalia z okresu niemieckiego / Inventar des Archivs der Benediktinerinnenabtei in Grüssau in Schlesien. Die Archivalien aus der deutschen Zeit, oprac. / bearb. Urszula Ososko, Rainer Sachs, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Miłośników Historii, 2016 (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach / Das Kulturerbe der aufgehobenen Klöster, red. / Hrsg. Marek Derwich, 7), ss. 242 + 1 nlb.

Creator:

Łaborewicz, Ivo

ORCID:

0000-0002-0521-0723

Subject and Keywords:

regionalizm ; region ; Śląsk ; Polska ; Czechy ; Niemcy ; czasopismo regionalne ; czasopismo historyczne

Abstract:

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny ; click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red. ; Kołodziej, Robert. Red. ; Kucharski, Wojciech. Red. ; Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma online

Identifier:

e-ISSN 2658-2082 ; ISSN 0037-7511

DOI:

10.34616/SKHS.2018.2.159.163

Language:

pol ; eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0) ; click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski ; University of Wroclaw ; Copyright by Ivo Łaborewicz

Autor opisu:

TK