Object

Title: Difficult beginnings. New neighbours and Polish settlement along the Lusatian Neisse in the documents and materials of a local German archive ; Trudny początek. Nowe sąsiedztwo i osadnictwo polskie nad Nysą Łużycką w dokumentach i materiałach z lokalnego archiwum niemieckiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Difficult beginnings. New neighbours and Polish settlement along the Lusatian Neisse in the documents and materials of a local German archive  
Trudny początek. Nowe sąsiedztwo i osadnictwo polskie nad Nysą Łużycką w dokumentach i materiałach z lokalnego archiwum niemieckiego

Creator:

Ruhland, Katarzyna

ORCID:

0000-0002-1598-6402

Subject and Keywords:

border   Görlitz / Zgorzelec   Upper Lusatia   Polish settlement  
granica   Görlitz / Zgorzelec   Górne Łużyce   osadnictwo polskie

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

The article presents an analysis of source material kept in the municipal archives of the city of Görlitz concerning post-war Polish-German contacts and the beginnings of Polish settlement along the Lusatian Neisse. Documents, correspondence, and summaries of Polish press articles illustrate not only the contacts of German local administration with the new neighbour, but also constitute an important source for understanding the situation of the population on both sides of the border.  

Artykuł zawiera analizę materiału źródłowego zachowanego w archiwum miasta Görlitz na temat powojennego sąsiedztwa polsko-niemieckiego i początków polskiego osadnictwa nad Nysą Łużycką. Dokumenty, korespondencja i streszczenia polskich artykułów prasowych ilustrują nie tylko kontakty lokalnej administracji niemieckim z nowym sąsiadem, ale także stanowią ważne źródło poznania sytuacji ludności po obu stronach granicy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110235   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

10.34616/SKHS.2018.2.119.132

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski   University of Wroclaw   Copyright by Katarzyna Ruhland

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jul 17, 2020

Number of object content hits:

265

Number of object content views in PDF format

219

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120941

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information