Object

Title: Major Jan Styliński – from Tarnów via Lviv to Wrocław - biography of an irredentist ; Major Jan Styliński – z Tarnowa przez Lwów do Wrocławia – życiorys irredentysty

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Major Jan Styliński – from Tarnów via Lviv to Wrocław - biography of an irredentist  
Major Jan Styliński – z Tarnowa przez Lwów do Wrocławia – życiorys irredentysty

Creator:

Głowiński, Tomasz

ORCID:

0000-0001-9825-3214

Subject and Keywords:

Polish irredentist   5th Legions Infantry Regiment   1918 liberation of Tarnów   1939 defence of Lviv  
polska irredenta   5. pp Legionów Polskich   wyzwolenie Tarnowa 1918   obrona Lwowa 1939

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

The article presents a biography of Jan Styliński (1897–1962), soldier of the Polish Legions, district commander of the Polish Military Organisation in Tarnów (1918), veteran of the Polish-Soviet War, officer of the Polish Army, veteran of the 1939 campaign, and later officer of the underground structures of the Union of Armed Struggle/Home Army. After the end of World War II, he moved to Wrocław, where he was forced to go into hiding until 1956 under the name of Jan Szeligowski. The author uses previously unknown archival materials in his text.  

Artykuł poświęcony został biografii Jana Stylińskiego (1897–1962), żołnierza Legionów Polskich, powiatowego komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej w Tarnowie (1918), uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, oficera Wojska Polskiego, uczestnika kampanii 1939 r., a później oficera struktur konspiracyjnych ZWZ/AK. Po zakończeniu II wojny światowej przeniósł się do Wrocławia, gdzie zmuszony był ukrywać się pod nazwiskiem Jan Szeligowski (do 1956 r.). Na potrzeby artykułu autor wykorzystał nieznane dotąd materiały archiwalne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110176   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

10.34616/SKHS.2018.2.87.118

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski   University of Wroclaw   Copyright by Tomasz Głowiński

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jul 17, 2020

Number of object content hits:

497

Number of object content views in PDF format

370

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120880

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information