Object

Title: Research on seal matrices from secularised Silesian monasteries in the collections of the National Museum in Wrocław ; Aspekty badawcze tłoków pieczętnych z sekularyzowanych klasztorów śląskich w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Research on seal matrices from secularised Silesian monasteries in the collections of the National Museum in Wrocław  
Aspekty badawcze tłoków pieczętnych z sekularyzowanych klasztorów śląskich w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Creator:

Marcisz-Czapla, Beata

ORCID:

0000-0002-7591-4339

Subject and Keywords:

seal matrices   Silesian matrices   secularisation   National Museum in Wrocław   church sigillography   seal iconography  
tłoki pieczętne   klasztory śląskie   sekularyzacja   Muzeum Narodowe we Wrocławiu   sfragistyka kościelna   ikonografia pieczęci

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

The article discusses the issue of research on seal matrices which, following secularisation, were transferred to museum collections. In particular, analysis is undertaken of the seal image and inscription. The guiding idea behind the considerations undertaken here is to draw attention to the multifaceted benefits derived from research on monasterial seal matrices and their underappreciated value as source material for not only church sigillography but also for study of the history of Silesian monasteries.  

Celem artykułu jest omówienie problematyki badawczej pieczęci klasztornych, które w wyniku sekularyzacji trafiły do zbiorów muzealnych. W szczególności analizie poddane zostały wizerunek i napis napieczętny. Podstawową myślą, która przyświeca podjętym tu rozważaniom, jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowość walorów badawczych klasztornych tłoków pieczętnych i ich nieocenioną wartość jako źródła nie tylko do badań sfragistyki kościelnej, lecz także do badań nad dziejami klasztorów na Śląsku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110172   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

10.34616/SKHS.2018.2.5.30

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

University of Wroclaw   Copyright by Uniwersytet Wrocławski   Copyright by Beata Marcisz-Czapla

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jul 17, 2020

Number of object content hits:

398

Number of object content views in PDF format

238

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120872

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information