Object

Title: Stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym — w poszukiwaniu woli ustawodawcy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym — w poszukiwaniu woli ustawodawcy

Alternative title:

Applying the definition of legal concepts in tax law — in search of the will of the legislator

Creator:

Halasz, Artur

ORCID:

0000-0003-2279-4334

Subject and Keywords:

statutory definitions   operative definitions   tax law   defining of legal terms   will of the legislator  
stanowione definicje   operatywne definicje   prawo podatkowe   definiowanie pojęć prawnych   wola prawodawcy

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

In the paper, the author raises the issue of how to understand legal concepts in the process of applying tax law. It points out that entities applying tax law seek the will of the legislator when defining the legal concepts contained in tax laws. The author points out that entities applying tax law refer to the will of the legislator when determining the meaning of legal concepts, but they do so both to justify the use of statutory as well as operative definitions of legal concepts.  

W opracowaniu autor porusza zagadnienie sposobu rozumienia pojęć prawnych w procesie stosowania prawa podatkowego. Wskazuje, że podmioty stosujące prawo podatkowe poszukują woli ustawodawcy przy definiowaniu pojęć prawnych zawartych w ustawach podatkowych. Autor zauważa, że podmioty stosujące prawo podatkowe przy ustalaniu znaczeń pojęć prawnych odwołują się do woli ustawodawcy, jednak czynią to do uzasadnienia korzystania zarówno ze stanowionych, jak i operatywnych definicji pojęć prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110316   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.44

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 599-608

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

132

Number of object content views in PDF format

133

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120235

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information