Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Determinant ograniczenia nieostrości przy formułowaniu definicji w prawie podatkowym. Uwagi na tle klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Alternative title:

Determinant of blurring restrictions when formulating definitions in tax law. Comments regarding the tax avoidance clause

Creator:

Borszowski, Paweł

ORCID:

0000-0003-3570-2101

Subject and Keywords:

legal definition ; concept blur ; definition determinants

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The article analyses one of the legal definitions used in tax law. Within this definition, determinants for its formulation should be highlighted. The determinant of blur focus is basic. Based on this determinant, an analysis of the clause against tax avoidance was made. Proposed amendments to legal regulations were also indicated.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red. ; Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.43

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 589-598

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

wwwDescription:

WR U/PAdjm