Obiekt

Tytuł: Finansowanie zadań publicznych samorządów zaufania publicznego — realizacja założenia racjonalnego prawodawcy czy utrzymywanie stanu bezprawności?

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Finansowanie zadań publicznych samorządów zaufania publicznego — realizacja założenia racjonalnego prawodawcy czy utrzymywanie stanu bezprawności?

Tytuł odmienny:

Financing public duties of public trust associations — a realisation of a rational legislator rule or maintaining a state of lawlessness?

Autor:

Sołtys, Bogusław

ORCID:

0000-0002-8359-7732

Temat i słowa kluczowe:

public duties   associations of public trust professions   financing public duties of public trust associations   members’ subscriptions   duty of affiliation to public trust association  
zadanie publiczne   samorządy zawodów zaufania publicznego   finansowanie zadań publicznych samorządów zaufania publicznego   składki członkowskie   obowiązek przynależności do samorządu zaufania publicznego

Opis:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstrakt:

The state has an inalienable duty to finance all public duties from public resources. It cannot be relieved of this duty by enabling the associations of public trust professions to constitute and collect members’ subscriptions related to compulsory affiliation to the association. The mechanism of financing the public duties from members’ subscriptions is de facto a form of an implicit tax existing with the omission of constitutional guarantees of tax law. This leads to violation of a constitutional guarantee of efficiency and the reliability of public institutions, since it transfers the decision to allocate or not to allocate specific funds to realise the delegated public duties to private entities. According to the idea of the rational legislator, issuing administrative decisions or supervision over the proper execution of a public trust profession should be dependent on the associations’ inner acts constituting the amount of the subscription. Violation of the obligatory rules of financing the public duties from public resources is visible especially within the example of the attorney-at-law association, which for years has been omitted in the yearly budget acts, even though one of the statutory public resources meant to finance the duties of this association are subsidies and bailouts.  
Państwo ma niezbywalny obowiązek finansowania ze środków publicznych wszystkich zadań publicznych. Od tego obowiązku nie może zwolnić się, umożliwiając samorządom zawodów zaufania publicznego kształtowanie i pobieranie składek członkowskich związanych z przymusową przynależnością do samorządu. Mechanizm finansowania zadań publicznych ze składek członkowskich stanowi de facto formę ukrytego opodatkowania istniejącą z pominięciem konstytucyjnych gwarancji prawa daninowego. Prowadzi także do naruszenia konstytucyjnej gwarancji sprawności i rzetelności działania wszystkich instytucji publicznych, ponieważ przerzuca w istocie na podmioty prywatne decyzję o przeznaczeniu lub nieprzeznaczeniu określonych środków finansowych na realizację powierzonych im zadań publicznych. Zgodnie z ideą racjonalnego prawodawcy wydawanie decyzji administracyjnych czy nadzór nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego nie powinny być uzależnione od uchwał samorządowych ustalających wysokość składek członkowskich. Naruszenie obowiązujących reguł finansowania zadań publicznych ze środków publicznych widoczne jest zwłaszcza na przykładzie samorządu radców prawnych, który od lat pomijany jest w ustawach budżetowych, mimo że jednym z ustawowo określonych źródeł finansowania zadań tego samorządu są dotacje i subwencje.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Typ zasobu:

tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110313

DOI:

10.19195/0137-1134.120.41

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 561-574

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

3 sie 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

47

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

47

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120232

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji