Object

Title: Samorząd terytorialny w perspektywie sterowania przez racjonalnego prawodawcę

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Samorząd terytorialny w perspektywie sterowania przez racjonalnego prawodawcę

Alternative title:

Territorial self-government from the point of view of governance by a rational lawmaker

Creator:

Kusiak-Winter, Renata

ORCID:

0000-0002-8202-1360

Subject and Keywords:

rational lawmaker   governance by law   territorial self-government  
racjonalny prawodawca   sterowanie przez prawo   samorząd terytorialny

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The concept of the rational lawmaker is an inherent part of classic legal dogmatics and, at first glance, does not suit the concept of governance that has been developed in the area of broadly-understood administrative studies and deals with the deliberate and intentional formation of social realities. However, viewing this institution as a controlled and simultaneously controlling entity opens up an interesting research perspective, especially with respect to territorial self-government, as an independent entity operating in its own name and at its own risk.  

Założenie racjonalnego prawodawcy to nieodłączny element argumentacyjny klasycznej dogmatyki prawniczej i prima facie nie przystaje do koncepcji sterowania, która została wypracowana na gruncie szeroko pojętych nauk administracyjnych i która zajmuje się celowym i zamierzonym kształtowaniem rzeczywistości społecznej. Jednak zwłaszcza w odniesieniu do samorządu terytorialnego, jako podmiotu samodzielnego, działającego w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, rozpatrywanie tej instytucji ze szczególnym uwzględnieniem ambiwalencji podmiotu sterowanego i jednocześnie sterującego otwiera interesującą perspektywę badawczą.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110307   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.35

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 473-483

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

27

Number of object content views in PDF format

27

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120226

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information