Object

Title: Otoczenie administracji publicznej — wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Otoczenie administracji publicznej — wybrane zagadnienia

Alternative title:

The public administration environment — selected issues

Creator:

Giełda, Małgorzata

ORCID:

0000-0003-1510-2758

Subject and Keywords:

organisational environment   public administration   organisation   individual need   group need   law   precariat  
organizacje   otoczenie organizacji   administracja publiczna   potrzeba indywidualna   potrzeba grupowa   prawo   prekarność

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Between an organisation and its environment, there is always feedback. With regard to public administration it concerns mainly cases in respect of which the law allows or requires it to act. The publication draws attention to the role and relationship of human resources in public administration and its surroundings, it also presents the difference and specificity of the environment of public administration in relation to other organisations and the associated effects. The environment of public administration has also been shown in the context of the contemporary sociological category — precariat.  

Między organizacją a jej otoczeniem zawsze istnieją sprzężenia zwrotne. W odniesieniu do administracji publicznej będą one dotyczyły przede wszystkim spraw, w zakresie których prawo zezwala lub nakazuje jej działać. Publikacja zwraca uwagę na rolę zasobów ludzkich w administracji publicznej i jej otoczeniu, przedstawia także odmienność oraz specyfikę otoczenia administracji publicznej względem innych organizacji i związane z tym skutki. Otoczenie administracji publicznej zostało także ukazane w kontekście współczesnej kategorii socjologicznej — prekariatu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110303   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.31

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 413-429

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

1 137

Number of object content views in PDF format

1143

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120222

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information