Obiekt

Tytuł: Zasady organizacji i działania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Wybrane aspekty porządku instytucjonalnego w sektorze łączności elektronicznej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Zasady organizacji i działania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Wybrane aspekty porządku instytucjonalnego w sektorze łączności elektronicznej

Tytuł odmienny:

Body of European Regulators for Electronic Communications as a centralised network of national regulatory bodies. Selected aspects of institutional order in the electronic communications sector

Autor:

Szydło, Wojciech

ORCID:

0000-0003-3987-9318

Temat i słowa kluczowe:

Body of European Regulators for Electronic Communications   electronic communications sector   Electronic Communications Office   regulation of infrastructural sectors  
Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej   BEREC   sektor łączności elektronicznej   Urząd Komunikacji Elektronicznej   regulacja sektorów infrastrukturalnych

Opis:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstrakt:

The basic tasks of The Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) are related to advising EU institutions and the regulatory bodies of EU member states on issues regarding the application of the EU regulatory electronic communications framework. Through its operations, BEREC supports the guarantee of fair competition and regulatory cohesion on the internal market in the area of electronic communications. At present, BEREC enjoys the status of an independent regulatory body, gathering decision-making national regulatory bodies within its structures and drawing from their expertise and regulatory experience. The paper discusses the rules governing the set-up and activity of the Body of European Regulators for Electronic Communications in the context of consistency of the regulations governing its activity with the principles of good governance. Furthermore, the paper addresses the planned comprehensive reform of regulations in the telecoms sector, which was presented by the European Commission as a particularly ambitious project under the Single Digital Market strategy. The paper was written in the framework of research of the research programme of the National Centre of Science financed on the basis of the decision no. DEC-2013/08/A/HS5/00642.  
Podstawowym zadaniem Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Body of European Regulators in Electronic Communications — BEREC) jest doradzanie Komisji Europejskiej oraz organom regulacyjnym krajów członkowskich wchodzącym w jego skład, a po-nadto wspieranie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach dotyczących stosowania unijnych ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej. Jego działalność pozwala zapewnić uczciwą konkurencję i spójność regulacji na rynku wewnętrznym w dziedzinie łączności elektronicznej, z korzyścią dla europejskich konsumentów. Obecnie BEREC ma status niezależnego organu regulacyjnego, skupiającego w swej strukturze decyzyjnej krajowe organy regulacyjne, czerpiąc w swojej działalności z ich wiedzy eksperckiej i doświadczeń regulacyjnych. Jakkolwiek regulacja w sektorze telekomunikacyjnym w dalszym ciągu leży w gestii krajowych organów regulacyjnych, ponieważ to one są najbliżej rynków, które mogą lepiej regulować. W artykule zostały omówione zasady organizacji oraz funkcjonowania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej w kontekście zgodności przepisów regulujących jego działalność z zasadami dobrego zarządzania jako wartościami administracyjnymi i organizacyjnymi, które powinny determinować sposób korzystania przez instytucje unijne z uprawnień udzielonych im przez obywateli. W tekście zwrócono także uwagę na planowaną kompleksową reformę regulacji w sektorze łączności telekomunikacyjnej jako niezwykle ambitny projekt w ramach strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110289

DOI:

10.19195/0137-1134.120.26

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 349-363

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 kwi 2021

Data dodania obiektu:

30 lip 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

30

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

30

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120217

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji