Object

Title: Postulaty de lege ferenda dotyczące ochrony prywatności użytkowników usług Over-the-Top w Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postulaty de lege ferenda dotyczące ochrony prywatności użytkowników usług Over-the-Top w Unii Europejskiej

Alternative title:

Legislative postulates concerning privacy protection in Over-the-Top services in the European Union

Creator:

Kotecka-Kral, Sylwia

ORCID:

0000-0002-4425-805X

Subject and Keywords:

right to privacy   privacy protection   Directive 2002/58   GDPR   personal data   electronic communications service   Over-the-Top service   interpersonal communications service  
prawo do prywatności   ochrona prywatności   dyrektywa 2002/58   RODO   dane osobowe   usługa łączności elektronicznej   usługa Over-the-Top   usługa łączności interpersonalnej

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The study discusses the issue of insufficient legal regulation of privacy protection in so-called Over-the-Top services, i.e. provided over the Internet at European Union level. It presents proposals for a postulated legal act with the rank of a regulation, which will replace Directive 2002/58 incompatible with technological realities and supplement the provisions of the GDPR in the protection of one of the fundamental rights, which is the right to privacy.  

Niniejsze opracowanie omawia problematykę nieistnienia wystarczającej regulacji prawnej ochrony prywatności w tak zwanych usługach Over-the-Top, czyli świadczonych ponad Internetem, na szczeblu Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim propozycje de lege ferenda dla postulowanego aktu prawnego o randze rozporządzenia, które zastąpi nieprzystającą do realiów technologicznych dyrektywę 2002/58 oraz uzupełni postanowienia RODO w zakresie ochrony jednego z praw podstawowych, jakim jest prawo do prywatności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110285   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.22

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 289-304

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

97

Number of object content views in PDF format

104

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120213

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information