Obiekt

Tytuł: Modele automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej i ich wdrożenie w polskim porządku prawnym

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Modele automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej i ich wdrożenie w polskim porządku prawnym

Tytuł odmienny:

Models of automatic recognition of professional qualifications in the European Union and their implementation in the Polish legal order

Autor:

Cieśliński, Aleksander

ORCID:

0000-0001-7459-564X

Temat i słowa kluczowe:

principle of mutual recognition   recognition of professional qualifications   directive 2005/36   sectorial professions   minimum training conditions  
uznawanie kwalifikacji zawodowych   zasada wzajemnej uznawalności   dyrektywa 2005/36   zawody sektorowe   wspólne ramy kształcenia

Opis:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstrakt:

The aim of the article is analysis of the application of regulatory mutual recognition in the special area of recognition of professional qualifications in the European Union — both at supranational and national levels. It may present more general rules of the functioning of the single internal market and its freedoms, especially personal ones, i.e. the separation of powers between Members States regulatory regimes themselves — host and home ones as well as between Member States and the Union. One model of recognition was selected for this purpose — automatic — as the most far-reaching example of regulatory interference at supranational level. The analysis focused on understanding recognition in the framework of regulated professions and systematics of legal acts of European Union law and Polish legal system as an example of national implementing efforts. Particular emphasis was put on presenting the special nature of recognition in medical professions as well as minimum training conditions and recognition of professional experience.  
Założeniem niniejszego artykułu jest analiza realizacji regulacyjnej wzajemnej uznawalności w szczególnym obszarze uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej — zarówno na poziomie ponadnarodowym, jak i krajowym. Pozwala to bowiem przedstawić ogólniejsze prawidłowości funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego i realizacji jego swobód, szczególnie osobowych, a więc problematykę podziału władzy nie tylko pomiędzy samymi państwami członkowskimi (pochodzenia) i przyjmującym, lecz także państwami a Unią. W tym celu dokonano wyboru jednego z obowiązujących modeli uznawalności — automatycznego, gdyż jest to przejaw najdalej idącej ingerencji regulacyjnej z poziomu ponadnarodowego. Przedmiotem analizy stało się samo rozumienie uznawania w zawodach regulowanych, a także systematyka prawa — w tym względzie wykorzystano regulacje obowiązujące w Polsce jako przykład krajowego wysiłku implementacyjnego. Szczególny nacisk położono na przedstawienie specyficznego charakteru uznawania w zawodach medycznych, jak też tak zwanych wspólnych ram kształcenia oraz uznawania doświadczenia zawodowego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Typ zasobu:

tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110282

DOI:

10.19195/0137-1134.120.19

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 241-256

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

30 lip 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

17

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

17

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120210

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji