Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ aparatu państwowego na obsadę stanowisk kościelnych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w latach 1945-1964

Creator:

Włodarczyk, Edyta

ORCID:

0000-0003-2268-1268

Subject and Keywords:

komunizm   Konsystosz   Kościół Ewangelicko-Augsburski   mniejszości wyznaniowe   polityka wyznaniowa   Polska Ludowa   Synod

Abstract:

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce Ludowej był jednym z nielicznych kościołów, w stosunku do których utrzymana została, jedynie nowelizowana, regulacja przedwojenna. Z tej też przyczyny Kościół ten nie musiał prowadzić negocjacji z władzami wyznaniowymi w celu uregulowania swojego bytu prawnego. Niedługo po II wojnie światowej, w roku 1947 Kościół ten uzyskał stabilną pozycję prawną w postaci dekretu znowelizowanego ustawą. Komunistyczne prawo akceptowało osobowość prawną nie tylko Kościoła jako całości, ale również diecezji i parafii, co znacznie upraszczało jego funkcjonowanie. Kościół Ewangelicko-Augsburski zmagał się jednak z różnymi barierami i komplikacjami. Przedwojenny dekret, gwarantujący temu Kościołowi pomoc państwa i wielość przywilejów, mimo że z prawnego punktu widzenia był aktem obowiązującym, to w dużej mierze jego przepisy nie były stosowane, a prawo komunistyczne dawało organom władzy wyznaniowej szereg narzędzi zezwalających na ingerencję w jego sprawy wewnętrzne. W artykule poruszona zostaje kwestia, w jakim zakresie organy władzy państwowej ingerowały w obsadę stanowisk kościelnych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w latach 1945-1964.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.050

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego