Object

Title: Działalność księdza Wacława Blizińskiego w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działalność księdza Wacława Blizińskiego w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)

Alternative title:

The activities of Father Wacław Bliziński in the Legislative Sejm (1919-1922)

Creator:

Podkowski, Marek

ORCID:

0000-0002-4128-1983

Subject and Keywords:

parliamentarism   Legislative Sejm (1919-1922)   priesthood  
parlamentaryzm   Sejm Ustawodawczy (1919-1922)   duchowieństwo

Abstract:

Father Wacław Bliziński was one of the outstanding social activists who also joined the political life of the reviving Polish state. In 1919, he was elected a member of the Legislative Sejm in the district comprising the town and district of Kalisz and the district of Turek. In July 1919, Fr. W. Bliziński’s party was registered as the National People's Union and was counted among the centre-right groups in the Legislative Sejm. In the parliamentary debate, Fr. W. Bliziński represented his parliamentary club many times, especially in discussions related to social welfare. He also took part in the work of several committees of the Legislative Sejm. In 1921, he left as the Sejm's Delegate to the United States and Canada in order to learn about the American social welfare system.  

Ksiądz Wacław Bliziński należał do wybitnych działaczy społecznych, którzy włączyli się również w życie polityczne odradzającego się państwa polskiego. W roku 1919 został wybrany posłem Sejmu Ustawodawczego w okręgu obejmującym miasto i powiat Kalisz oraz powiat Turek. W lipcu 1919 r. partia ks. W. Blizińskiego zarejestrowała się jako Narodowe Zjednoczenie Ludowe i w Sejmie Ustawodawczym zaliczana była do ugrupowań centroprawicowych. W debacie parlamentarnej ks. W. Bliziński reprezentował swój klub parlamentarny wielokrotnie, zwłaszcza w dyskusjach związanych z opieką społeczną. Brał również udział w pracach kilku komisji Sejmu Ustawodawczego. W 1921 r. wyjechał jako Delegat Sejmu do Stanów Zjednoczonych i Kanady w celu zaznajomienia się z amerykańskim systemem opieki społecznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116170   ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.044

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

258

Number of object content views in PDF format

264

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120189

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information