Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działalność księdza Wacława Blizińskiego w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)

Creator:

Podkowski, Marek

ORCID:

0000-0002-4128-1983

Subject and Keywords:

parlamentaryzm   Sejm Ustawodawczy (1919-1922)   duchowieństwo

Abstract:

Ksiądz Wacław Bliziński należał do wybitnych działaczy społecznych, którzy włączyli się również w życie polityczne odradzającego się państwa polskiego. W roku 1919 został wybrany posłem Sejmu Ustawodawczego w okręgu obejmującym miasto i powiat Kalisz oraz powiat Turek. W lipcu 1919 r. partia ks. W. Blizińskiego zarejestrowała się jako Narodowe Zjednoczenie Ludowe i w Sejmie Ustawodawczym zaliczana była do ugrupowań centroprawicowych. W debacie parlamentarnej ks. W. Bliziński reprezentował swój klub parlamentarny wielokrotnie, zwłaszcza w dyskusjach związanych z opieką społeczną. Brał również udział w pracach kilku komisji Sejmu Ustawodawczego. W 1921 r. wyjechał jako Delegat Sejmu do Stanów Zjednoczonych i Kanady w celu zaznajomienia się z amerykańskim systemem opieki społecznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.044

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego